Przetarg nieograniczony na wykonanie projektów budowlano-wykonawczych

OPOLSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ PRZYSZŁOŚĆ”
Opole, ul. Katowicka nr 23 www.osm.opole.pl
ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie
projektów budowlano-wykonawczych:

zadanie nr 1: wykonanie systemu oddymiania klatki schodowej w budynku usługowo-biurowym w Opolu ul. Krakowska 37
zadanie nr 2: wykonanie instalacji ciepłej wody użytkowej w budynkach mieszkalnych w Opolu ul. Chabrów 33-39, 41-47, 49-55, 57-63
zadanie nr 3: wymiana instalacji elektrycznej w zakresie WLZ, tablic głównych, tablic bezpiecznikowych w budynkach mieszkalnych w Ozimku pl. Wolności 2A-C, 4A-C, 6A-C, ul. Ks. Kałuży 2A-E
zadanie nr 4: przebudowa drogi osiedlowej koło budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Ozimku ul. Leśna 9

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można zakupić w cenie 50,-zł w siedzibie OSM „Przyszłość” przy ul. Katowickiej 23, pokój nr 10. Opłatę za specyfikację można wpłacać w Kasie Spółdzielni czynnej w godzinach: poniedziałki, środy, czwartki, piątki  od 1000 do 1400, wtorki od 1130 do 1600 z przerwą od 1300 do 1330.

Termin wykonania prac do 31.12.2019.

Pisemną ofertę należy złożyć w terminie do dnia 09.09.2019. do godziny 1400 w Sekretariacie Spółdzielni w Opolu, ul. Katowicka 23 pokój nr 1.

Przetarg odbędzie się w dniu 10.09.2019. o godzinie 1000 w siedzibie OSM „Przyszłość” w Opolu, ul. Katowicka 23, pokój nr 4.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.