Przetarg nieograniczony na wykonanie projektów budowlano-wykonawczych

OPOLSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ PRZYSZŁOŚĆ”

Opole, ul. Katowicka nr 23 www.osm.opole.pl
ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie projektów budowlano-wykonawczych:

zadanie nr 1: wykonania instalacji ciepłej wody i wymiany instalacji kanalizacji w budynku mieszkalnym wielorodzinnym 5-cio kondygnacyjnym w Opolu ul. Dubois 39-41

zadanie nr 2: wykonania instalacji ciepłej wody w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych 11-to kondygnacyjnych w Opolu przy ul. Koszyka 12-14, 28-30

zadanie nr 3: wykonania instalacji ciepłej wody w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych 11-to kondygnacyjnych w Opolu przy ul. Koszyka 2-10, 18-26

zadanie nr 4: docieplenia ścian i remontu z poszerzeniem loggii w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych 11-to kondygnacyjnych w Opolu przy ul. Koszyka 12-14, 28-30

zadanie nr 5: wykonania miejsc postojowych w Opolu przy ul. Koszyka 16 (dz. nr 145/1)

zadanie nr 6: rozbiórki komina przy ścianie szczytowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego 5-cio kondygnacyjnego w Opolu przy ul. Chabrów 41-47

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można zakupić w cenie 50,-zł w siedzibie OSM „Przyszłość” przy ul. Katowickiej 23, pokój nr 10. Opłatę za specyfikację można wpłacać w Kasie Spółdzielni czynnej w godzinach: poniedziałki, środy, czwartki, piątki od 10:00 do 14:00, wtorki od 11:30 do 16:00 z przerwą od 13:00 do 13:30.
Termin wykonania prac do 30.04.2018.

Pisemną ofertę należy złożyć w terminie do dnia 08.01.2018. do godziny 14:00 w Sekretariacie Spółdzielni w Opolu, ul. Katowicka 23 pokój nr 1.
Przetarg odbędzie się w dniu 09.01.2018. o godzinie 11:00 w siedzibie OSM „Przyszłość” w Opolu, ul. Katowicka 23, pokój nr 4.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.