Przetarg nieograniczony na wykonanie projektów budowlano-wykonawczych

OPOLSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ PRZYSZŁOŚĆ”
Opole, ul. Katowicka nr 23 www.osm.opole.pl

ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie projektów budowlano-wykonawczych:

zadanie nr 1: wymiany instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym 5-cio kondygnacyjnym w Opolu ul. 1 Maja 52-56
zadanie nr 2: wymiany instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym 11-to kondygnacyjnym w Opolu ul. Ozimska 53
zadanie nr 3: wymiany instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym 11-to kondygnacyjnym w Opolu pl. Teatralny 6-7
zadanie nr 4: wymiany instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym 11-to kondygnacyjnym w Opolu pl. Teatralny 10-11

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można zakupić w cenie 50,-zł w siedzibie OSM „Przyszłość” przy ul. Katowickiej 23, pokój nr 10. Opłatę za specyfikację można wpłacać w Kasie Spółdzielni czynnej w godzinach: poniedziałki, środy, czwartki, piątki od 1000 do 1400, wtorki od 11:30 do 16:00 z przerwą od 13:00 do 13:30.

Termin wykonania prac do 30.04.2018.

Pisemną ofertę należy złożyć w terminie do dnia 22.01.2018. do godziny 14:00 w Sekretariacie Spółdzielni w Opolu, ul. Katowicka 23 pokój nr 1.

Przetarg odbędzie się w dniu 23.01.2018. o godzinie 10:00 w siedzibie OSM „Przyszłość” w Opolu, ul. Katowicka 23, pokój nr 4.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.