Przetarg nieograniczony na wykonanie projektu i prac budowlanych polegających na dobudowie balkonów

OPOLSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ PRZYSZŁOŚĆ”

Opole, ul. Katowicka nr 23 www.osm.opole.pl

ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie projektu i prac budowlanych polegających na dobudowie balkonów (I etap – około 37 szt., realizacja następnych etapów w latach 2019 i 2020) do istniejących 5-cio kondygnacyjnych budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Opolu przy ul. Telesfora 4-22 oraz Dambonia 27 i 29.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można zakupić w cenie 100,-zł w siedzibie OSM „Przyszłość” przy ul. Katowickiej 23, pokój nr 10.

Opłatę za specyfikację można wpłacać w Kasie Spółdzielni czynnej w godzinach: poniedziałki, środy, czwartki, piątki – od 10:00 do 14:00, wtorki – od 11:30 do 16:00 z przerwą od 13:00 do 13:30.

Termin wykonania prac I etapu do 30.11.2018.

Wadium wynosi 5 000 zł.

Pisemną ofertę należy złożyć w terminie do dnia 12.03.2018. do godziny 14:00 w Sekretariacie Spółdzielni w Opolu, ul. Katowicka 23 pokój nr 1.

Przetarg odbędzie się w dniu 13.03.2018. o godzinie 10:00 w siedzibie OSM „Przyszłość” w Opolu, ul. Katowicka 23, pokój nr 4.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.