Przetarg nieograniczony na wykonywanie bieżących prac porządkowych

OPOLSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „PRZYSZŁOŚĆ”
w Opolu, ul. Katowicka 23
ogłasza przetarg nieograniczony

na wykonywanie bieżących prac porządkowych polegających na sprzątaniu i dozorowaniu stanu techniczno – użytkowego budynków i terenów przyległych do budynków mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych przy ul. Waryńskiego 23-31, ul. Waryńskiego 33-35, ul. Waryńskiego 37-41, ul. Luboszyckiej 2A-C i ul. Sienkiewicza 26-28 w Opolu.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można zakupić w cenie 100,-zł w siedzibie OSM „Przyszłość” przy ul. Katowickiej 23, pokój nr 10.
Opłatę za specyfikację można wpłacać w Kasie Spółdzielni czynnej w godzinach; poniedziałki, środy, czwartki i piątki – od 10:00 do 14:00, wtorki – od 11:30 do 16:00.
Wadium wynosi 500,00zł.
Pisemną ofertę należy złożyć w terminie do dnia 22.10.2019r. do godziny 14:00 w Sekretariacie Spółdzielni w Opolu, ul. Katowicka 23 pokój nr 1.
Przetarg odbędzie się w dniu 23.10.2019r. o godzinie 10:00 w siedzibie OSM „Przyszłość” w Opolu, ul. Katowicka 23.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.