Przetarg nieograniczony na wymianę instalacji elektrycznej WLZ w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w Opolu

OPOLSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ PRZYSZŁOŚĆ”

Opole, ul. Katowicka nr 23 www.osm.opole.pl

ogłasza przetarg nieograniczony na wymianę instalacji elektrycznej WLZ w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w Opolu:

zadanie nr 1: Opole ul. Nysy Łużyckiej 56, 58, 60, 62 i 64,

zadanie nr 2: Opole ul. Niemodlińska 42 i 46

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można zakupić w cenie 100,-zł w siedzibie OSM „Przyszłość” przy ul. Katowickiej 23, pokój nr 10.

Opłatę za specyfikację można wpłacać w Kasie Spółdzielni czynnej w godzinach: poniedziałki, środy, czwartki, piątki – od 10:00 do 14:00, wtorki – od 11:30 do 16:00 z przerwą od 13:00 do 13:30.

Termin wykonania prac do 30.09.2018.

Wadium wynosi po 3 000 zł za każde zadanie.

Pisemną ofertę należy złożyć w terminie do dnia 26.02.2018. do godziny 14:00 w Sekretariacie Spółdzielni w Opolu, ul. Katowicka 23 pokój nr 1.

Przetarg odbędzie się w dniu 27.02.2018. o godzinie 10:00 w siedzibie OSM „Przyszłość” w Opolu, ul. Katowicka 23, pokój nr 4.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.