Przetarg nieograniczony na wymianę instalacji elektrycznej WLZ

OPOLSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ PRZYSZŁOŚĆ”
Opole, ul. Katowicka nr 23
www.osm.opole.pl
ogłasza przetarg nieograniczony na wymianę instalacji elektrycznej WLZ
w budynku mieszkalnym wielorodzinnym 11-kondygnacyjnym
Opole ul. Wojska Polskiego 9-11

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można zakupić w cenie 100,-zł w siedzibie OSM „Przyszłość” przy ul. Katowickiej 23, pokój nr 10.
Opłatę za specyfikację można wpłacać w Kasie Spółdzielni czynnej w godzinach: poniedziałki, środy, czwartki, piątki – od 10:00 do 14:00, wtorki – od 11:30 do 16:00 z przerwą od 13:00 do 13:30.

Termin wykonania prac do 31.06.2020.

Wadium wynosi 3 000 zł.

Pisemną ofertę należy złożyć w terminie do dnia 02.12.2019. do godziny 14:00 w Sekretariacie Spółdzielni w Opolu, ul. Katowicka 23 pokój nr 1.
Przetarg odbędzie się w dniu 03.12.2019. o godzinie 11:00 w siedzibie OSM „Przyszłość” w Opolu, ul. Katowicka 23, pokój nr 4.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.