Przetarg ustny nieograniczony na lokal

Opolska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przyszłość” w Opolu ogłasza:
Przetarg na zawarcie umowy o ustanowienie prawa odrębnej własności do nw. lokalu:

Przetarg ustny nieograniczony na lokal:
1. Opole, ul. Alojzego Dambonia 79/9, pow. 48,04 m2
cena wywoławcza – 201 218,00 złotych.

Przetarg na ww. lokal odbędzie się w dniu 06 grudnia 2019r. o godz. 1000
W siedzibie Zarządu Spółdzielni w Opolu przy ul. Katowickiej 23, pokój 4.

Lokal zbywany jest w zastanym stanie technicznym.

Osoby stawające do przetargu obowiązane są do wpłaty do dnia 05 grudnia 2019r. na konto PKO BP S.A. Oddział 1 w Opolu Nr 19 1020 3668 0000 5802 0010 2541 wadium, którego wysokość stanowi 10% ceny wywoławczej.
Bliższych informacji udziela Dział ds. Organizacyjno-Członkowskich pok. 20, Tel. 453-86-01 wew. 53,42,37.

Z regulaminem przetargu można zapoznać się w siedzibie Zarządu Spółdzielni oraz na stronie www.osm.opole.pl.
Przed przystąpieniem do przetargu osoby zainteresowane winny złożyć oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem i przyjęciu jego zapisów bez zastrzeżeń.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.