Wykonanie nasadzeń zastępczych drzew

OPOLSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „PRZYSZŁOŚĆ”
w Opolu, ul. Katowicka 23
ogłasza przetarg nieograniczony

na wykonanie nasadzeń zastępczych drzew na nieruchomościach zlokalizowanych w Opolu przy ul. Pl. Teatralny 1-2,6-7,8-9, Ozimska 62-68, Kani 3 BC, Fabryczna 2-14, Rodziewiczówny 3-11, Asnyka 7-9, Norwida 8-10, Fabryczna 22-36, 1Maja 10-12, Dubois 20 A. Krajowej 29-30, Matejki 5, Kośnego 31-47, Katowicka 81-85, Telesfora 4-22, Andersa 1 AB

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można zakupić w cenie 100,00 zł w siedzibie OSM „Przyszłość” przy ul. Katowickiej 23, pokój nr 10.

Opłatę za specyfikację można wpłacać w Kasie Spółdzielni czynnej w godzinach; poniedziałki, środy, czwartki i piątki – od 10:00 do 14:00, wtorki – od 11:30 do 16:00.

Wadium wynosi 500,00 zł .

Pisemną ofertę należy złożyć w terminie do dnia 27.08.2019r. do godziny 14:00 w Sekretariacie Spółdzielni w Opolu, ul. Katowicka 23 pokój nr 1.

Przetarg odbędzie się w dniu 28.08.2019 r. o godzinie 10:00 w siedzibie OSM „Przyszłość” w Opolu, ul. Katowicka 23.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.