INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

Ogłoszenie wyników

Opolska Spółdzielnia Mieszkaniowa „PRZYSZŁOŚĆ” w Opolu ogłasza, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego z dnia 18.06.2024 r., na wykonanie prac remontowo-budowlanych:
Zadanie 1: Remont nawierzchni ciągu pieszego od strony wschodniej budynku handlowo-usługowego przy ul. Niemodlińskiej 63.
Zadanie 2:Remont drogi i miejsc parkingowych między budynkami przy ul. Wojska Polskiego 2-4, Niemodlińska 59-61,
wybrano ofertę firmy:


Z.P.U.H. GRĘDA, Michał Gręda
ul. Kwiatkowskiego 1
45-459 Opole

Ceny ofertowe:
Zadanie 1: 68.257,52 zł
Zadanie 2: 176.763,01zł