INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

Ogłoszenie wyniku

Opolska Spółdzielnia Mieszkaniowa „PRZYSZŁOŚĆ” w Opolu ogłasza, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego z dnia 29.05.2024 r., na wykonanie prac remontowo- budowlanych polegających na dociepleniu ścian szczytowych budynku mieszkalnego położonego w Opolu, przy ul. 1 Maja 28A-E, wybrano ofertę firmy:

Zakład Murarsko- Dekarski
Janusz Bogdziewicz
ul. Wyszomirskiego 21
45-776 Opole

Cena ofertowa:
140.572,61 zł.