INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

Ogłoszenie wyniku

Opolska Spółdzielnia Mieszkaniowa „PRZYSZŁOŚĆ” w Opolu ogłasza, iż w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego z dnia 05.06.2024 r., na wykonanie prac remontowo- budowlanych obejmujących remont boiska wielofunkcyjnego na obiekcie rekreacyjno-sportowym położonym w Ozimku przy ul. Sikorskiego, Leśna, wybrano ofertę firmy:

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o.
ul. Daszyńskiego 13a
46-060 Prószków


Cena ofertowa:
193.113.96 zł