INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

Ogłoszenie wyniku

Opolska Spółdzielnia Mieszkaniowa „PRZYSZŁOŚĆ” w Opolu ogłasza, iż w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego z dnia 13.06.2024 r., na wykonanie prac budowlanych:
Zadanie 1: Remont 35 szt.( 7 pionów) loggii w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym, 5-cio kondygnacyjnym, położonym w Opolu, przy ul. 1 Maja 10-12.
Zadanie 2: Remont elewacji wraz dociepleniem i przebudową loggii ścian szczytowych (wschodniej i zachodniej) budynku mieszkalnego, wielorodzinnego, 11 kondygnacyjnego, położonego                             w Opolu, przy ul. Prószkowska 7-13.
                     Wariant 1: remont elewacji wraz dociepleniem dwóch ścian szczytowych (wschodniej i zachodniej) i przebudową loggii.
                     Wariant 2: remont elewacji wraz dociepleniem czterech ścian szczytowych i przebudową loggii,
w zakresie zadania nr 1 wybrano ofertę firmy:

STANWIT Sp. z o. o.
Chocianowice 30 4
46-280 Lasowice Wielkie
Cena ofertowa:
243.623,54 zł.

Przetarg objęty zadaniem nr 2 został unieważniony.