INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

Ogłoszenie wyniku

Opolska Spółdzielnia Mieszkaniowa „PRZYSZŁOŚĆ” w Opolu ogłasza, iż w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego z dnia 18.06.2024 r., na wykonanie prac remontowo-budowlanych:
Zadanie 1: Wymiana 8 sztuk drzwi do wiatrołapów i klatek schodowych w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym w Opolu przy ul. Rybackiej 2-8.
Zadanie 2: Wymiana 2 sztuk drzwi wejściowych do klatek schodowych nr 9 i 11 w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym w Opolu, przy ul. Kościuszki 3-11.
Zadanie 3: Wymiana 2 sztuk drzwi wejściowych, zewnętrznych do klatek schodowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Ozimku przy ul. Korczaka 4 oraz przy ul. Sikorskiego 6B,
wybrano oferty następujących firm:
Zadanie 1: ALL WINDOWS GROUP Sp. z o. o., ul. Karpacka 6, 48-303 Nysa, za cenę 68.000,00 zł
Zadanie 2: ALL WINDOWS GROUP Sp. z o. o., ul. Karpacka 6, 48-303 Nysa, za cenę 17.000,00 zł
Zadanie 3: ASSA ABLOY MERCOR DOORS Sp. z o. o., ul. Browarowa 21, 43-100 Tychy, za cenę 14.747,00 zł.