INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

Ogłoszenie wyniku

Opolska Spółdzielnia Mieszkaniowa „PRZYSZŁOŚĆ” w Opolu ogłasza, iż w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego z dnia 29.05.2024 r., na dostawa i montaż 4767 szt. elektronicznych podzielników kosztów ogrzewania z odczytem radiowym w miejsce obecnie zamontowanych elektronicznych podzielników kosztów ogrzewania oraz związaną z tym usługą rozliczania kosztów centralnego ogrzewania lokali od okresu rozliczeniowego 2024/2025r., w zasobach Administracji Osiedli: „Centrum”, „Chabry”, „Dambonia”, zgodnie z poniższym zakresem.

 

Zadanie nr 1 – ADMINISTRACJA OSIEDLA „CENTRUM” – ogółem 4 191 szt.

Zadanie nr 2 – ADMINISTRACJA OSIEDLA „CHABRY” – ogółem 446 szt.

Zadanie nr 3 – ADMINISTRACJA OSIEDLA „DAMBONIA” – ogółem 130 szt.

 

wybrano ofertę firmy METRONA POLSKA Pomiary i Rozliczenia ul. Taborowa 4,
02-699 Warszawa za
cenę netto:

 

Zadanie nr 1 – ADMINISTRACJA OSIEDLA „CENTRUM” – ogółem 4 191 szt.:

 

  • Dostaw i montaż podzielnika kosztów ogrzewania z odczytem radiowym za cenę jednostkowa – 46,00 zł netto/podzielnik.
  • Rozliczenie kosztów c.o. za cenę 5,90 zł netto/podzielnik na rok

 

Zadanie nr 2 – ADMINISTRACJA OSIEDLA „CHABRY” – ogółem 446 szt.:

 

  • Dostaw i montaż podzielnika kosztów ogrzewania z odczytem radiowym za cenę jednostkowa – 46,00 zł netto/podzielnik.
  • Rozliczenie kosztów c.o. za cenę 5,90 zł netto/podzielnik na rok

 

Zadanie nr 3 – ADMINISTRACJA OSIEDLA „DAMBONIA” – ogółem 130 szt.

 

  • Dostaw i montaż podzielnika kosztów ogrzewania z odczytem radiowym za cenę jednostkowa – 46,00 zł netto/podzielnik.
  • Rozliczenie kosztów c.o. za cenę 5,90 zł netto/podzielnik na rok