Przetargi Przeprowadzone

 • ELEWACJA RODZIEWICZÓWNY

  OPOLSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ PRZYSZŁOŚĆ” w Opolu, ul. Katowicka nr 23 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie prac budowlanych związanych zwymianą okien z częściowym zamurowaniem otworów okiennych, dociepleniem elewacji, remontem tarasu w budynku usługowym przy ul. Rodziewiczówny 13 wOpolu. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można zakupić w cenie 100,-zł wsiedzibie OSM „Przyszłość” przy ul. Katowickiej 23, pokój […]

 • Ogłoszenie o przetargu 18.06.2014 r. na zawarcie umowy o ustanowienie prawa odrębnej własności lokali mieszkalnych

  Opolska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przyszłość” w Opolu ogłasza: II nieograniczony przetarg na zawarcie umowy o ustanowienie prawa odrębnej własności do nw. lokali: 1. Ozimek, ul. Gen. Władysława Sikorskiego 8F/2, pow. 36,10 m2, cena wywoławcza – 70.860,25 złotych 2.Ozimek, ul. Plac Wolności 2A/11, pow. 34,60 m2, cena wywoławcza – 64.322,05 złotych. Przetarg na ww. lokale odbędzie się […]

 • nadzór

  OPOLSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „PRZYSZŁOŚĆ” w Opolu, ul. Katowicka 23 ogłasza przetarg nieograniczony na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży budowlanej robót remontowo – inwestycyjnych w zasobach Spółdzielni na terenie Opola i Ozimka. Termin wykonania – w latach 2014÷2016r. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można zakupić w cenie 100,-zł w siedzibie OSM „Przyszłość” przy ul. Katowickiej 23, […]

 • PRZEGLĄDY BUDOWLANE

  OPOLSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „PRZYSZŁOŚĆ” w Opolu, ul. Katowicka 23 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie okresowych rocznych i 5 – letnich przeglądów budynków mieszkalnych i użytkowych oraz placów zabaw w zasobach Administracji Osiedli” „CENTRUM”, „CHABRY” i „OZIMEK” Termin wykonania – do dnia 31.08.2014r. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można zakupić w cenie 100,-zł w siedzibie OSM „Przyszłość” […]

 • PRZEGLĄDY ELEKTRYCZNE

  OPOLSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „PRZYSZŁOŚĆ” w Opolu, ul. Katowicka 23 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie okresowych 5 letnich przeglądów badań uziemienia i oporności wewnętrznej instalacji elektrycznej lokali mieszkalnych i obwodów administracyjnych oraz urządzeń piorunochronnych budynków mieszkalnych i użytkowych w zasobach Administracji Osiedli” „CENTRUM”, „CHABRY” i „OZIMEK” Termin wykonania – do dnia 31.08.2014r. Specyfikację istotnych warunków zamówienia […]

 • INSTALACJA CIEPŁEJ WODY Wojska Polskiego 9-11

  OPOLSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ PRZYSZŁOŚĆ” w Opolu, ul. Katowicka nr 23 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie prac instalacyjno – budowlanych związanych z wykonaniem nowej instalacji ciepłej wody w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Opolu przy ul. Wojska Polskiego 9-11 (11 kondygnacji). Specyfikację istotnych warunków zamówienia można zakupić w cenie 100,-zł wsiedzibie OSM „Przyszłość” przy ul. Katowickiej […]

 • DASZKI WEJŚCIOWE OZIMEK

  OPOLSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ PRZYSZŁOŚĆ” w Opolu, ul. Katowicka nr 23 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie prac budowlanych montażu zadaszeń nad wejściami do budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Ozimku przy ul.8Marca 3 A-D. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można zakupić w cenie 100,-zł wsiedzibie OSM „Przyszłość” przy ul. Katowickiej 23, pokój nr 10. Opłatę za specyfikację można […]

 • SIEĆ KANALIZACJI

  OPOLSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PRZYSZŁOŚĆ Opole, ul. Katowicka nr 23 www.osm.opole.pl ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie prac instalacyjno-budowlanych wymiany 64 m sieci kanalizacji sanitarnej na terenie osiedla Chabry w Opolu Specyfikację istotnych warunków zamówienia można zakupić w cenie 100,-zł wsiedzibie OSM Przyszłość przy ul. Katowickiej 23, pokój nr 10. Opłatę zaspecyfikację można wpłacać w Kasie Spółdzielni […]

 • PRZEBUDOWA DROGI

  OPOLSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PRZYSZŁOŚĆ Opole, ul. Katowicka nr 23 www.osm.opole.pl ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie prac budowlanych drogowych przebudowy ulicy osiedlowej w Opolu w rejonie budynków Chabrów 10-50 Specyfikację istotnych warunków zamówienia można zakupić w cenie 200,-zł wsiedzibie OSM Przyszłość przy ul. Katowickiej 23, pokój nr 10. Opłatę zaspecyfikację można wpłacać w Kasie Spółdzielni czynnej […]

 • PROJEKT MIEJSC POSTOJOWYCH

  OPOLSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PRZYSZŁOŚĆ Opole, ul. Katowicka nr 23 www.osm.opole.pl ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie projektów budowlanych budowy nowych miejsc postojowych na nieruchomościach położonych w Opolu przy ul. Spychalskiego i Niedurnego. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można zakupić w cenie 50,-zł wsiedzibie OSM Przyszłość przy ul. Katowickiej 23, pokój nr 10. Opłatę zaspecyfikację można wpłacać w […]

 • GALERIE CHABRY

  OPOLSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PRZYSZŁOŚĆ Opole, ul. Katowicka nr 23 www.osm.opole.pl ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie prac remontowych: zadanie nr 1: galeria zewnętrzna na piętrze i schody zewnętrzne Chabrów 58 w Opolu zadanie nr 2: galerie zewnętrzne na parterze Chabrów 60 w Opolu Specyfikację istotnych warunków zamówienia można zakupić w cenie 100,-zł wsiedzibie OSM Przyszłość przy […]

 • WYMIANA WITRYN I DRZWI

  OPOLSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PRZYSZŁOŚĆ Opole, ul. Katowicka nr 23 www.osm.opole.pl ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie prac budowlanych wymiany witryn (okna i drzwi o powierzchni około 40 m2) w trzech lokalach użytkowych wOpolu: Specyfikację istotnych warunków zamówienia można zakupić w cenie 100,-zł wsiedzibie OSM Przyszłość przy ul. Katowickiej 23, pokój nr 10. Opłatę zaspecyfikację można wpłacać […]

 • ELEWACJE

  OPOLSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PRZYSZŁOŚĆ Opole, ul. Katowicka nr 23 www.osm.opole.pl ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie prac remontowych elewacji: zadanie nr 1: docieplenie Chabrów 117 w Opolu zadanie nr 2: malowanie Dłuskiego 9, 17, 19, Sikorskiego 8 w Ozimku, Specyfikację istotnych warunków zamówienia można zakupić w cenie 100,-zł wsiedzibie OSM Przyszłość przy ul. Katowickiej 23, pokój […]

 • KONSERWACJA ZIELENI ZAODRZE

  OPOLSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PRZYSZŁOŚĆ w Opolu, ul. Katowicka 23 ogłasza przetarg nieograniczony na prace związane z konserwacją zieleni: koszenie trawy, formowanie żywopłotów oraz przycinanie krzewów na terenach Administracji Osiedla ZAODRZEOSM Przyszłość w Opolu. Termin wykonania sukcesywnie w latach 2014r., 2015r. i 2016r. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można zakupić w cenie 100,-zł w siedzibie OSM Przyszłość […]

 • KONSERWACJA ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH

  OPOLSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PRZYSZŁOŚĆ w Opolu, ul. Katowicka 23 ogłasza przetarg nieograniczony na bieżącą konserwację zasobów mieszkaniowych Administracji Osiedla CENTRUM obejmującej 55 budynków mieszkalnych, 8 obiektów handlowo-użytkowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można zakupić w cenie 300,-zł w siedzibie OSM Przyszłość przy ul. Katowickiej 23, pokój nr 10. Opłatę za Specyfikację można […]

 • PODZIELNIKI CIEPŁA I WODOMIERZE

  OPOLSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PRZYSZŁOŚĆ w Opolu, ul. Katowicka 23 ogłasza przetarg nieograniczony na: Dostawę i montaż elektronicznych podzielników kosztów ciepła z odczytem radiowym (1197 szt.) w 6 budynkach mieszkalnych położonych w Opolu przy: Placu Teatralnym 1-2, Placu Teatralnym 8-9, ul. Fabrycznej 2-6, ul. Fabrycznej 8-12, ul. Fabrycznej 14-14A, ul. Rodziewiczówny 3-11, w zasobach Administracji Osiedla […]

 • REMONT DACHÓW

  OPOLSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PRZYSZŁOŚĆ Opole, ul. Katowicka nr 23 www.osm.opole.pl ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie prac budowlanych remontu pokryć dachów płaskich z remontem kominów ponad dachem w Opolu: zadanie nr 1: ul. Kośnego 33-39 zadanie nr 2: ul. Chabrów 117, zadanie nr 3: ul. Luboszycka 10, zadanie nr 4: ul. Dambonia 131-141 Specyfikację istotnych warunków […]

 • MALOWANIE KLATEK SCHODOWYCH W OPOLU

  OPOLSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PRZYSZŁOŚĆ Opole, ul. Katowicka nr 23 www.osm.opole.pl ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie prac budowlanych malowania klatek schodowych w budynkach mieszkalnych 3 kondygnacyjnych przy ul. Nysy Łużyckiej 56, 58, 60, 62, 64 i 4-ro kondygnacyjnym przy ul. Kośnego 14 w Opolu. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można zakupić w cenie 50,-zł wsiedzibie OSM Przyszłość […]

 • MALOWANIE KLATEK SCHODOWYCH (20/14)

  OPOLSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PRZYSZŁOŚĆ Opole, ul. Katowicka nr 23 www.osm.opole.pl ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie prac budowlanych malowania klatek schodowych w budynkach mieszkalnych 3 kondygnacyjnych przy ul. Nysy Łużyckiej 56, 58, 60, 62, 64 w Opolu. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można zakupić w cenie 50,-zł wsiedzibie OSM Przyszłość przy ul. Katowickiej 23, pokój nr 10. […]

 • MALOWANIE KLATEK SCHODOWYCH (20/14)

  OPOLSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PRZYSZŁOŚĆ Opole, ul. Katowicka nr 23 www.osm.opole.pl ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie prac budowlanych malowania klatek schodowych w budynkach mieszkalnych 3 kondygnacyjnych przy ul. Nysy Łużyckiej 56, 58, 60, 62, 64 w Opolu. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można zakupić w cenie 50,-zł wsiedzibie OSM Przyszłość przy ul. Katowickiej 23, pokój nr 10. […]