Ogłoszenie

Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony na wykonanie prac budowlano- instalacyjnych związanych z wykonaniem indywidulanych węzłów cieplnych w budynkach mieszkalnych położonych w Opolu przy        ul. Niedurnego 3-15, ul. Spychalskiego 4A-D, ul. Spychalskiego 18 wraz z dostosowaniem istniejących pomieszczeń w zakresie niezbędnym do prawidłowego zrealizowania przedmiotu zamówienia.

 

Termin składania ofert został wydłużony do dnia 24.07.2024 r. o godz. 14:00