PRZETARG

Przetarg nieograniczony na wykonanie prac budowlanych

OPOLSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „PRZYSZŁOŚĆ”
w Opolu, ul. Katowicka 23
ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie prac budowlanych:

temat: wymiana posadzek na klatce schodowej budynku mieszkalnego 5-cio kondygnacyjnego
adres:  Opole ul. Niemodlińska 68
zakres: skucie posadzek (płytki i lastryko) z cokolikami, ułożenie posadzek z płytek na spocznikach i podestach oraz stopnic i podstopnic z granitu płomieniowanego na biegach

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można zakupić w cenie 100,00 zł. Opłatę za specyfikację należy wpłacać na konto Spółdzielni w PKO BP S.A. Oddział Opole nr 19 1020 3668 0000 5802 0010 2541. Po przesłaniu dowodu przelewu na adres e-mail: emucha@osm.opole.pl lub faksem na nr 774544315, specyfikacja zostanie przesłana na wskazany przez Oferenta adres e-mail, nr fax lub adres pocztowy.

Termin wykonania prac do 15.12.2021 r.

Wadium wynosi 3 000 zł.

Pisemną ofertę należy złożyć w terminie do dnia 30.08.2021 r. do godziny 14:00 w Sekretariacie Spółdzielni w Opolu, ul. Katowicka 23 pokój nr 1.

Przetarg odbędzie się w dniu 31.08.2021 r. o godzinie 11:00 w siedzibie OSM “Przyszłość” w Opolu, ul. Katowicka 23, pokój nr 4.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.