PRZETARG

Przetarg nieograniczony na wykonanie prac budowlanych remontowych

OPOLSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „PRZYSZŁOŚĆ”
w Opolu, ul. Katowicka 23
ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie prac budowlanych remontowych:

zadanie nr 1: Opole ul. Kościuszki 3 przebudowa wejścia do budynku (wiatrołap, schody zewnętrzne, pochylnia zewnętrzna)
zadanie nr 2: Opole ul. Wapienna 2-6 remont 3 schodów zewnętrznych (dojścia do klatek schodowych budynku mieszkalnego)
zadanie nr 3: Opole ul. Chabrów 52 remont schodów zewnętrznych na 1 piętro budynku usługowego
zadanie nr 4: Opole ul. Chabrów 135-151 przebudowa altany śmietnikowej
zadanie nr 5: Opole ul. Chabrów 50A przebudowa pomieszczenia na pokój socjalny.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można zakupić w cenie 100,00 zł. Opłatę za specyfikację należy wpłacać na konto Spółdzielni w PKO BP S.A. Oddział Opole nr 19 1020 3668 0000 5802 0010 2541. Po przesłaniu dowodu przelewu na adres e-mail: emucha@osm.opole.pl lub faksem na nr 774544315, specyfikacja zostanie przesłana na wskazany przez Oferenta adres e-mail, nr fax lub adres pocztowy.

Termin wykonania prac do 30.06.2022 r.

Wadium wynosi po 2 000 zł za każde zadanie.

Pisemną ofertę należy złożyć w terminie do dnia 21.02.2022 r. do godziny 14:00 w Sekretariacie Spółdzielni w Opolu, ul. Katowicka 23 pokój nr 1.

Przetarg odbędzie się w dniu 22.02.2022 r. o godzinie 10:00 w siedzibie OSM “Przyszłość” w Opolu, ul. Katowicka 23, pokój nr 4.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.