Przetargi Współpraca

 • Zaproszenie do współpracy

  Opolska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przyszłość” prowadzi rozeznanie rynku dotyczące podjęcia współpracy z podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą w zakresie pełnienia funkcji inspektorów nadzoru posiadających uprawnienia budowlane do kierowania (w szczególności do nadzorowania) robotami w specjalnościach:
  1) konstrukcyjno-budowlanej,
  2) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
  3) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
  4) inżynieryjnej drogowej.