Dyżury

Dyżury pełnione są w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Opolu, ul. Katowicka 23, I piętro, pok. nr 4 od godz.15.00 do 16.30

Aktualny harmonogram dyżurów:

  1. 6.07.2021 r. – Pani Grażyna Walkiewicz
  2. 3.08.2021 r. – Pan Przemysław Bylak
  3. 7.09.2021 r. – Pan Maciej Kurek
  4. 5.10.2021 r. – Pan Jan Czeszkiewicz
  5. 2.11.2021 r. – Pan Tomasz Bigda
  6. 7.12.2021 r. – Pan Tomasz Ośródka
  7. 4.01.2022 r. – Pan Radosław Siemasz
  8. 1.02.2022 r. – Pan Ryszard Zienkiewicz