Prosimy o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi akcji "Szyjemy nadzieję... uszyj i Ty..."! -> więcej informacji
Z uwagi na wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego, w trosce o zdrowie pracowników oraz osób postronnych informujemy, że od dnia 16 marca 2020 r. w biurach Spółdzielni (Administracje Osiedli i biura Zarządu) nie będzie prowadzona obsługa mieszkańców.

Skład

 

Lp. Imię i Nazwisko Funkcja
1 Jan Czeszkiewicz Przewodniczący Rady Nadzorczej
2 Jan Mizera Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
3 Zygmunt Kalinowski Sekretarz Rady Nadzorczej
4 Daniel Majewski Przewodniczący Komisji Techniczno – Ekspl.
5 Przemysław Bylak Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
6 Ryszard Zienkiewicz Przewodniczący Społeczno – Samorządowej
7 Adam Wojakowski Członek Rady Nadzorczej
8 Teresa Czech Członek Rady Nadzorczej
9 Arkadiusz Dzierżak Członek Rady Nadzorczej
10 Radosław Siemasz Członek Rady Nadzorczej
11 Zdzisław Skinderowicz Członek Rady Nadzorczej