Skład

 

Lp. Imię i Nazwisko Funkcja
1 Maciej Kurek Przewodniczący Rady Nadzorczej
2 Krzysztof Skrocki Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
3 Przemysław Bylak Sekretarz Rady Nadzorczej
4 Jerzy Bajorek Przewodniczący Komisji Techniczno – Eksploatacyjnej
5 Jan Czeszkiewicz Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
6 Grażyna Walkiewicz Przewodnicząca Komisji Społeczno – Samorządowej
7 Tomasz Bigda Członek Rady Nadzorczej
8 Ludmiła Franiczek Członek Rady Nadzorczej
9 Andrzej Fura Członek Rady Nadzorczej
10 Mateusz Kisiel Członek Rady Nadzorczej
11 Mirosław Kuryło Członek Rady Nadzorczej
12 Maciej Marczak Członek Rady Nadzorczej
13 Tomasz Ośródka Członek Rady Nadzorczej
14 Zdzisław Skinderowicz Członek Rady Nadzorczej
15 Janina Sojka Członek Rady Nadzorczej
16 Ryszard Zienkiewicz Członek Rady Nadzorczej