Skład

 

Lp. Imię i Nazwisko Funkcja
1 Maciej Kurek Przewodniczący Rady Nadzorczej
2 Radosław Siemasz Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
3 Przemysław Bylak Sekretarz Rady Nadzorczej
4 Jerzy Bajorek Przewodniczący Komisji Techniczno – Eksploatacyjnej
5 Mateusz Kisiel Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
6 Grażyna Walkiewicz Przewodnicząca Komisji Społeczno – Samorządowej
7 Tomasz Bigda Członek Rady Nadzorczej
8 Jan Czeszkiewicz Członek Rady Nadzorczej
9 Ludmiła Franiczek Członek Rady Nadzorczej
10 Andrzej Fura Członek Rady Nadzorczej
11 Maciej Marczak Członek Rady Nadzorczej
12 Tomasz Ośródka Członek Rady Nadzorczej
13 Zdzisław Skinderowicz Członek Rady Nadzorczej
14 Janina Sojka Członek Rady Nadzorczej
15 Ryszard Zienkiewicz Członek Rady Nadzorczej
16 Krzysztof Skrocki Członek Rady Nadzorczej