Prosimy o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi akcji "Szyjemy nadzieję... uszyj i Ty..."! -> więcej informacji
Z uwagi na wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego, w trosce o zdrowie pracowników oraz osób postronnych informujemy, że od dnia 16 marca 2020 r. w biurach Spółdzielni (Administracje Osiedli i biura Zarządu) nie będzie prowadzona obsługa mieszkańców.

Strefa członkowska

Strefa Członkowska umożliwia dostęp do wybranych informacji uprawnionym użytkownikom lokali za pośrednictwem sieci WWW. Każdy użytkownik otrzymuje unikalny identyfikator i hasło, które pozwala na dostęp do danych

Rejestracja

Uzyskanie dostępu do Strefy Członkowskiej wymaga wypełnienia i złożenia wniosku o dostęp oraz akceptacji Regulaminu korzystania z systemu. Wniosek należy przedłożyć osobiście w siedzibie Administracji Osiedla bądź w siedzibie Zarządu Spółdzielni. Przy składaniu wniosku należy posiadać przy sobie dokument potwierdzający tożsamość.

Wniosek o dostęp oraz zasady korzystania z systemu dostępne są poniżej.

1. Wniosek o dostęp (plik PDF)

2. Regulamin korzystania ze Strefy Członkowskiej (plik PDF)

———————————————————–

Logowanie do Strefy Członkowskiej