Strefa Członkowska

Strefa Członkowska umożliwia dostęp do wybranych informacji uprawnionym użytkownikom lokali za pośrednictwem sieci WWW. Każdy użytkownik otrzymuje unikalny identyfikator i hasło, które pozwala na dostęp do danych.

Rejestracja

Uzyskanie dostępu do Strefy Członkowskiej wymaga wypełnienia i złożenia wniosku o dostęp oraz akceptacji Regulaminu korzystania z systemu. Wniosek należy przedłożyć osobiście w siedzibie Administracji Osiedla bądź w siedzibie Zarządu Spółdzielni. Przy składaniu wniosku należy posiadać przy sobie dokument potwierdzający tożsamość.

Wniosek o dostęp oraz zasady korzystania z systemu dostępne są poniżej.

Wniosek o dostęp

Regulamin korzystania ze Strefy Członkowskiej