Ogłoszenie wyniku

Wykonanie prac związanych z konserwacją zieleni w Administracji Osiedla ,,CENTRUM” i ,,DAMBONIA”

Ogłoszenie wyniku

Opracowanie dokumentacji projektowej remontu budynku położonego przy pl.Piłsudskiego 5-6 w Opolu części I i II

Ogłoszenie wyniku

Wykonanie usług kominiarskich w zasobach Administracji Osiedli ,,CENTRUM”, ,,CHABRY” , ,,OZIMEK”