I etap programu:

Finansowanie (Pożyczka BGK z Funduszu Dostępności):