Zarząd OSM “Przyszłość” zwołuje Walne Zgromadzenie (podzielone na części), które odbędzie się w dniach 01, 03, 04, 06 i 08 czerwca 2024 r.