Zarząd Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej “Przyszłość” w Opolu składa podziękowania wszystkim członkom Spółdzielni, biorącym udział w pisemnym głosowaniu nad uchwałami Walnego Zgromadzenia w dniach: 13.09.2021 r., 14.09.2021 r., 15.09.2021 r., 16.09.2021 r.

Wyniki głosowań nad uchwałami są dostępne dla osób posiadających dostęp do Strefy Członkowskiej.