Skład

N A Z W I S K O – I M I Ę F U N K C J A
1 TUREK JANUSZ CZŁONEK ZARZĄDU – PREZES
2 BUBLEWICZ EDWARD CZŁONEK ZARZĄDU – Z-CA PREZESA DS. TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNYCH
3 BARZIJ JOLANTA CZŁONEK ZARZĄDU – GŁÓWNY KSIĘGOWY