Skład

 

Imię i nazwisko Funkcja
1 Janusz Turek Prezes Zarządu
2 Małgorzata Hejduk Zastępca Prezesa ds. Techniczno-Eksploatacyjnych
3 Jolanta Barzij Członek Zarządu – Główny Księgowy