Kontakt

Grzegorz Wychowaniec

Tel. 512 381 024 w godzinach pracy klubu.

Klub Chaberek

77 402 72 18