Pomagamy Ukrainie

Szanowni Państwo, nie bądźmy obojętni na ludzką krzywdę i włączmy się do wspólnej akcji niesienia pomocy uchodźcom i Ukrainie. Zapraszamy do udziału w zbiórce.

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

Zarząd Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość” w Opolu informuje, że Energetyka Cieplna Opolszczyzny S.A. w Opolu (dostawca ciepła dla zasobów Spółdzielni na terenie miasta Opola), pismem z dnia 14.02.2022r. poinformowała o obowiązującej od dnia 01.03.2022r. kolejnej zmianie Taryfy dla ciepła 20/2021 (zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki decyzją nr OWR.4210.4.2022.73.XX.DB z dnia 11.02.2022r.), skutkującej kolejnym wzrostem opłat za ciepło o około 11%.

Zrealizowane zadanie remontowe

W miesiącu grudniu 2021 zakończono II etap remontu 18 szt. loggii (III i VI pion na elewacji południowej od strony zachodniej) w budynku wielorodzinnym położonym w Opolu przy ul. Ozimskiej 53.

Zrealizowane zadanie remontowe

W miesiącu luty br. w wielorodzinnym budynku mieszkalnym położonym w Opolu przy ul. Rybackiej 2-8 wykonano nową instalację ciepłej wody użytkowej (w zastępstwie gazowych podgrzewaczy wody).

Zrealizowane zadanie remontowe

W budynkach przy ul. Dambonia 31-45, 47-57, 59-73, 75-85, 87-101, 115-129 wykonano nowe oświetlenie wewnętrzne klatek schodowych oraz zewnętrzne przed wejściami do budynków.

Zrealizowane zadanie remontowe

W miesiącu grudniu 2021 przeprowadzono prace związane z myciem elewacji północnych i wybranych elewacji szczytowych budynków położonych w Opolu przy ul. Dambonia 47-57, 75-85, 103-113 oraz 131-141.

Zrealizowane zadanie remontowe

W miesiącu styczniu br . sfinalizowano prace związane z malowaniem klatek schodowych w budynkach położonych w Opolu przy ul. Dambonia 103-113.

Zrealizowane zadanie remontowe

W styczniu br. przeprowadzono i zakończono prace związane z wymianą drzwiczek szafek gazowych i elektrycznych na klatkach budynków przy ul. Spychalskiego 4a-d.

Podjęcie współpracy

Opolska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przyszłość” prowadzi rozeznanie rynku dotyczące podjęcia współpracy z podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą w zakresie pełnienia funkcji inspektorów nadzoru posiadających uprawnienia budowlane do kierowania (w szczególności do nadzorowania) robotami.

Zrealizowane zadanie remontowe

W budynku przy ul. Ściegiennego 9-13 w Opolu przeprowadzono prace polegające na wymianie zewnętrznych i wewnętrznych drzwi wejściowych do budynku.

Zaproszenie do współpracy

Opolska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przyszłość” prowadzi rozeznanie rynku dotyczące podjęcia współpracy z podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą w zakresie pełnienia funkcji inspektorów nadzoru posiadających uprawnienia budowlane do kierowania (w szczególności do nadzorowania) robotami w specjalnościach: 1) konstrukcyjno-budowlanej, 2) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, 3) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, 4) inżynieryjnej drogowej.

Zrealizowane zadanie remontowe

W miesiącu październiku br. odebrano prace związane z malowaniem klatek schodowych i korytarzy wielorodzinnych budynków mieszkalnych, położonych w Opolu przy ul.Niemodlińskiej 66, 72-74-76.

Zrealizowane zadanie remontowe

W miesiącu grudniu br. zakończono prace związane z wymianą instalacji elektrycznej WLZ, wymianą skrzynek elektrycznych oraz z wymianą opraw oświetleniowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym w Ozimku przy ul. Ks. Kałuży 2a-e.

Informacja dla mieszkańców

Zarząd Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość” w Opolu informuje, że Energetyka Cieplna Opolszczyzny S.A. w Opolu poinformowała o obowiązującej od dnia 22.12.2021r. drugiej zmiany Taryfy dla ciepła.

Zrealizowane zadanie remontowe

W miesiącu grudniu br. zakończono i odebrano prace remontowo-budowlane polegające na wymianie pokryć dachowych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Ks. Kałuży 11,21,23 w Ozimku.

Zrealizowane zadanie remontowe

W miesiącu listopadzie br. odebrano prace związane z malowaniem klatki schodowej i korytarza budynku handlowo-usługowego, położonego w Opolu przy ul. Luboszyckiej 11.

Informacja

Uprzejmie informujemy mieszkańców, że dnia 24.12.2021 r. biura Zarządu Spółdzielni i Administracji Osiedli są nieczynne.

Zrealizowane zadanie remontowe

W miesiącu październiku br. odebrano prace związane z wymianą nawierzchni chodnika, drogi oraz placu manewrowego przy Kośnego 31A-B w Opolu.

Zrealizowane zadanie remontowe

W miesiącu październiku 2021 r. zakończono prace w budynkach przy ul. Orzechowej 10-12, 14-18, 20-24, 26 i ul. Wilsona 9-11 w Opolu.

Dla Olisia Chabry bawią się dzisiaj

24 października na placu przed kościołem św. Boromeusza w Opolu zorganizowano festyn charytatywny “Dla Olisia Chabry bawią się dzisiaj”.

Ogłoszenie

Z dniem 06.10.2021 r. rozpoczęła pracę Komisja Statutowa w OSM "Przyszłość". Propozycje zmian do Statutu mogą zgłaszać Członkowie OSM "Przyszłość".

Zrealizowane zadanie remontowe

W miesiącu wrześniu br. zakończono prace remontowo-budowlane polegające na wymianie chodnika w Ozimku przy ul. Sikorskiego 8 a-g.

Zrealizowane zadanie remontowe

W miesiącu wrześniu br. zakończono prace remontowo-budowlane polegające na dociepleniu ściany północnej pawilonu handlowo-usługowego w Opolu przy ul. Chabrów 58.

Zrealizowane zadanie remontowe

W miesiącu wrześniu br. zakończono prace remontowo-budowlane polegające na dociepleniu pawilonu handlowo-usługowego w Opolu przy ul. Chabrów 60.

Wprowadzenie nowej TARYFY DLA CIEPŁA

Zarząd Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość” w Opolu informuje, że Energetyka Cieplna Opolszczyzny S.A. w Opolu (dostawca ciepła dla zasobów Spółdzielni na terenie miasta Opola) na podstawie wydanej przez Publiczny Urząd Regulacji Energetyki w dniu 16.09.2021 r. decyzji nr 324/2021 oraz w dniu 02.06.2021 r. decyzji nr OWR.4210.1.2021.73.XX.DB, poinformowała o wprowadzeniu nowej TARYFY DLA CIEPŁA obowiązującej od dnia 01 lipca 2021r. oraz następnie od dnia 01 października 2021 r.

Zawiadomienie

Zarząd Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej "Przyszłość" w Opolu składa podziękowania wszystkim członkom Spółdzielni, biorącym udział w pisemnym głosowaniu nad uchwałami Walnego Zgromadzenia.

Kulturalny weekend z „Przyszłością” i plenerowym „Kinem w drodze”

Chabry, Dambonia i Zaodrze połączyły filmy zaprezentowane przez Stowarzyszenie Opolskie Lamy. Dodatkowo mieszkańcy uczestniczyli w piknikach z atrakcjami.

Zrealizowane zadanie remontowe

W miesiącu sierpniu br. oddano do użytku mieszkańcom budynku, położonego w Opolu przy ul. Matejki 5 - nowo zamontowany dźwig osobowy.

Zrealizowane zadanie remontowe

W miesiącach lipiec – wrzesień br. wykonano prace remontowo – budowlane w budynku mieszkalnym w Ozimku przy ul. Sikorskiego 35 B, C polegające na remoncie balkonów w tym: wymiana posadzek oraz remont balustrad.

Zrealizowane zadanie remontowe

W sierpniu br. wykonano prace remontowo-budowlane w budynku handlowo-usługowym przy ul. Chabrów 31 w Opolu, polegające na malowaniu klatki schodowej, modernizacji instalacji elektrycznej oraz podziału lokalu użytkowego na dwa odrębne.

Przerwa w dostawie energii cieplnej

Zarząd Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość” w Opolu, w związku z planowanymi przez Energetykę Cieplną Opolszczyzny SA w Opolu pracami, polegającymi na usuwaniu awarii powstałej na sieci ciepłowniczej w rejonie Wojska Polskiego informuje, że w dniu 22 września br. od godz. 00:00 do późnych godzin wieczornych dnia 23 września br. nastąpi przerwa w dostawie energii cieplnej.

Sezon grzewczy 2021/2022

Zarząd Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość” w Opolu informuje, że począwszy od dnia 18.09.2021 r. rozpoczyna w zasobach Spółdzielni sezon grzewczy 2021/2022.

Zrealizowane zadanie remontowe

W rejonie budynku mieszkalnego położonego w Opolu przy ul. Prószkowskiej 23-29 wykonano nowy parking wielostanowiskowy.

Zrealizowane zadanie remontowe

W lipcu br. został wykonany remont zabudowy pionów instalacji gazowych i elektrycznych na klatkach schodowych oraz wymiana skrzynek gazowych i elektrycznych znajdujących się w budynkach mieszkalnych położonych w Ozimku przy ul. Placu Wolności 2 A-C, 4 A-C, 6 A-C.

Zrealizowane zadanie remontowe

W czerwcu br. dokonano odbioru prac remontowych wymiany pokrycia dachów budynków mieszkalnych położonych w Ozimku przy ul. Korczaka 4,6 oraz ul. Sikorskiego 21.

Zrealizowane zadanie remontowe

Zakończono prace remontowo-budowlane 18 szt. loggii w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym przy ul. Ozimskiej 53 w Opolu.

Zrealizowane zadanie remontowe

W budynkach mieszkalnych wielorodzinnych położonych w Opolu przy ul. Luboszyckiej 2A-C, ul. Sienkiewicza 26-28, ul. Asnyka 7-9 i ul. Norwida 8-10 zakończono prace budowlano-instalacyjne polegające na wymianie wewnętrznych linii zasilających instalacji elektrycznych.

Zrealizowane zadanie remontowe

Przebudowano 2 komory zsypowe z przeznaczeniem na przedsionki wejść do wind w budynku przy ul. Kośnego 66-68 w Opolu.

Wprowadzenie nowej TARYFY DLA CIEPŁA 20/2021

Zarząd Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość” w Opolu informuje, że Energetyka Cieplna Opolszczyzny S.A. w Opolu (dostawca ciepła dla zasobów Spółdzielni na terenie miasta Opola), pismem z dnia 11.06.2021r. poinformowała o wprowadzeniu nowej TARYFY DLA CIEPŁA 20/2021 obowiązującej od dnia 01 lipca 2021r.

Koronawirus - zasady bezpieczeństwa

Prosimy o zapoznanie się z podstawowymi zasadami, jakich musimy przestrzegać w celu walki z koronawirusem.

E-czynsze

Internetowa Obsługa Kontrahenta umożliwia dostęp do wybranych informacji uprawnionym użytkownikom lokali za pośrednictwem sieci WWW. Każdy użytkownik otrzymuje unikalny identyfikator i hasło, które pozwala na dostęp do danych

Rejestracja
Uzyskanie dostępu do Internetowej Obsługi Kontrahenta wymaga wypełnienia i złożenia wniosku o dostęp oraz akceptacji Regulaminu korzystania z systemu.

O Nas

Opolska Spółdzielnia Mieszkaniowa *Przyszłość* w Opolu powstała z połączenia, w okresie dwóch lat 1975-1976, trzech istniejących w Opolu Spółdzielni:
  • Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
  • Spółdzielni Budowlano - Mieszkaniowej
  • Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej *Przyszłość*
Rodowód naszej Spółdzielni sięga więc początków tej, która powstała najwcześniej. Była nią Opolska Spółdzielnia Mieszkaniowa, która to została utworzona 3 maja 1958r. przez Walne Zgromadzenie Założycielskie Członków. Siedziba władz Spółdzielni mieściła się przy ul. Kośnego 31 (dzisiejsza A.O. Centrum).

Kontakt

Wszystkie konieczne dane kontaktowe w jednym miejscu:

  • Zarząd Spółdzielni
  • Administracja osiedla Centrum
  • Administracja osiedla Chabry
  • Administracja osiedla Dambonia
  • Administracja osiedla Ozimek
  • Administracja osiedla Zaodrze
  • Administrator strony