Wprowadzenie nowej TARYFY DLA CIEPŁA 20/2021

Zarząd Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość” w Opolu informuje, że Energetyka Cieplna Opolszczyzny S.A. w Opolu (dostawca ciepła dla zasobów Spółdzielni na terenie miasta Opola), pismem z dnia 11.06.2021r. poinformowała o wprowadzeniu nowej TARYFY DLA CIEPŁA 20/2021 obowiązującej od dnia 01 lipca 2021r.

Koronawirus - zasady bezpieczeństwa

Prosimy o zapoznanie się z podstawowymi zasadami, jakich musimy przestrzegać w celu walki z koronawirusem.

E-czynsze

Internetowa Obsługa Kontrahenta umożliwia dostęp do wybranych informacji uprawnionym użytkownikom lokali za pośrednictwem sieci WWW. Każdy użytkownik otrzymuje unikalny identyfikator i hasło, które pozwala na dostęp do danych

Rejestracja
Uzyskanie dostępu do Internetowej Obsługi Kontrahenta wymaga wypełnienia i złożenia wniosku o dostęp oraz akceptacji Regulaminu korzystania z systemu.

O Nas

Opolska Spółdzielnia Mieszkaniowa *Przyszłość* w Opolu powstała z połączenia, w okresie dwóch lat 1975-1976, trzech istniejących w Opolu Spółdzielni:
  • Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
  • Spółdzielni Budowlano - Mieszkaniowej
  • Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej *Przyszłość*
Rodowód naszej Spółdzielni sięga więc początków tej, która powstała najwcześniej. Była nią Opolska Spółdzielnia Mieszkaniowa, która to została utworzona 3 maja 1958r. przez Walne Zgromadzenie Założycielskie Członków. Siedziba władz Spółdzielni mieściła się przy ul. Kośnego 31 (dzisiejsza A.O. Centrum).

Kontakt

Wszystkie konieczne dane kontaktowe w jednym miejscu:

  • Zarząd Spółdzielni
  • Administracja osiedla Centrum
  • Administracja osiedla Chabry
  • Administracja osiedla Dambonia
  • Administracja osiedla Ozimek
  • Administracja osiedla Zaodrze
  • Administrator strony