Segregacja śmieci

Szanowni Mieszkańcy

Usuwając nagromadzone odpady z mieszkań, piwnic, garaży, korzystajmy z bezpłatnych punktów selektywnej zbiórki odpadów PSZOK.

Każde nieprawidłowe lub nieterminowe usuwanie odpadów obciąża dodatkowo czynsz.

Adresy punktów i terminy działania PSZOK na tablicach ogłoszeń, w Administracji Osiedla oraz na stronie internetowej smieciopolis.opole.pl.

Inne przydatne informacje:

Harmonogram – 2023 – Mobilny PSZOK – Opole