e-dokumenty

E-deklaracja członkowska

Odpowiedni dokument w formie edytowalnej można pobrać poniżej.

Deklaracja członkowska winna zostać złożona pod rygorem nieważności na piśmie utrwalonym w postaci papierowej lub elektronicznej.

Instrukcja złożenia deklaracji w postaci papierowej:

  1. Pobierz deklarację członkowską, a następnie wydrukuj ją.
  2. Wypełnij deklarację i podpisz ją.
  3. Złóż deklarację w Administracji właściwego Osiedla lub w siedzibie Zarządu.

Instrukcja złożenia deklaracji w postaci elektronicznej:

  1. Pobierz deklarację członkowską.
  2. Wypełnij deklarację.
  3. Zapisz deklarację w formacie PDF (WAŻNE: deklaracje złożone w innych formatach niż PDF nie zostaną uznane).
  4. Podpisz deklarację kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub podpisem zaufanym. Jeżeli nie posiadasz własnego podpisu elektronicznego, udaj się na stronę https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany, kliknij w niebieski przycisk “START”, a następnie wybierz opcję “Chcesz elektronicznie podpisać (lub sprawdzić) dokument PDF w formacie dedykowanym dla dokumentów PDF.”. Następnie postępuj zgodnie z wyświetlanymi na ekranie instrukcjami.
  5. Dokument PDF opatrzony odpowiednim podpisem prześlij mailowo na adres edeklaracje@osm.opole.pl.

Oświadczenie do karty obiegowej

Oświadczenie na potrzeby sporządzenia deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi