Kontakt

Tel.  77 474 22 26 w godzinach pracy klubu ( p. Jacek Kasprzyk – Inspektor ds. kulturalno-oświatowych) lub 77 474 29 21 w godzinach pracy Administracji Osiedla Dambonia.