Skład Komitetu Domowego

Dubois 39-47
Lp. Imię i nazwisko Funkcja
1 Małgorzata Konarska Przewodnicząca
2 Małgorzata Wójcik Zastępca przewodniczącej
3 Ewa Tomalik Sekretarz
4 Krystyna Rostocka Członek