Skład Komitetu Domowego

Koszyka 19A-D, 23A-B, 25A-C
Lp. Imię i nazwisko Funkcja
1 Iwona Toman-Hanusik Przewodnicząca
2 Antoni Jasiński Zastępca Przewodniczącego
3 Genowefa Gawlik Sekretarz
4 Genowefa Bartczak Członek
5 Zenobiusz Kuriata Członek
6 Alina Ślęzak Członek