Skład Komitetu Domowego

Koszyka 42-44
Lp. Imię i nazwisko Funkcja
1 Iwona Mendak Przewodnicząca
2 Anna Maras Zastępca Przewodniczącej
3 Elżbieta Zajonz Sekretarz
4 Krzysztof Błachowicz Członek
5 Zuzanna Grabowska Członek
6 Alicja Świstuń Członek