Skład Komitetu Domowego

Prószkowska 1-5
Lp. Imię i nazwisko Funkcja
1 Joanna Święcicka Przewodnicząca
2 Jan Robakowski Zastępca przewodniczącej
3 Mariusz Glizia Sekretarz
4 Jolanta Wolska Członek
5 Agnieszka Zemła Członek