Skład Komitetu Domowego

Prószkowska 15-21
Lp. Imię i nazwisko Funkcja
1 Małgorzata Isalska-Pyrek Przewodnicząca
2 Monika Kowalska Zastępca przewodniczącej
3 Agnieszka Gadek Sekretarz
4 Krzysztof Bil Członek
5 Wiesław Hryniewiecki Członek