Skład Komitetu Domowego

Prószkowska 31-37
Lp. Imię i nazwisko Funkcja
1 Radosław Gałek  Przewodniczący
2 Mateusz Koszela Sekretarz
3 Marek Łebzuch Członek
4 Małgorzata Suchecka – Fotek Członek