Skład Komitetu Domowego

Prószkowska – garaże
Lp. Imię i nazwisko Funkcja
1 Jan Gierlak Przewodniczący
2 Zbigniew Osada Zastępca przewodniczącego
3 Jerzy Nowotyński Sekretarz
4 Piotr Wiatrowski Członek
5 Władysław Sawicki Członek