Skład Komitetu Domowego

Spychalskiego 8-18
Lp. Imię i nazwisko Funkcja
1 Czarnik Alfred Przewodniczący
2 Wilk Andrzej Zastępca
3 Adamska Jadwiga Sekretarz
4 Gerus Tadeusz Członek
5 Król Marcin Członek
6 Mades Zofia Członek
7 Skotnicki Jarosław Członek