Skład Komitetu Domowego

Spychalskiego 8-18
Lp. Imię i nazwisko Funkcja
1 Alfred Czarnik Przewodniczący
2 Andrzej Wilk Zastępca
3 Jadwiga Adamska Sekretarz
4 Tadeusz Gerus Członek
5 Marcin Król Członek
6 Zofia Mandes Członek
7 Jarosław Skotnicki Członek