Skład Komitetu Domowego

Wrocławska 16A-D
Lp. Imię i nazwisko Funkcja
1 Krzysztof Gibas Przewodniczący
2 Grzegorz Marcjasz Zastępca Przewodniczącego
3 Andrzej Sojecki Sekretarz
4 Barbara Dubiel Członek
5 Małgorzata Gierłach Członek