Zrealizowane zadanie remontowe

Asnyka 7-9, Norwida 8-10, Telesfora 4-22

W pażdzierniku br. przeprowadzono  i zakończono prace związane z wymianą drzwiczek do szafek gazowych na klatkach budynkówprzy ul. Asnyka7-9, Norwida 8-10  oraz Telesfora 4-22. Wykonanie powyższych prac poprawiło estetykę klatek schodowych oraz zabezpieczyło przed ingerencją w działanie liczników osób niepożądanych.