Zrealizowane zadanie remontowe

Chabrów 141-197

W miesiącu czerwcu 2022 r. zakończono III etap dobudowy 40 balkonów w budynkach przy ul. Chabrów 141-197. Dobudowane balkony wpływają na podniesienie atrakcyjności i komfortu użytkowania lokali mieszkalnych.