Zrealizowane zadanie remontowe

Chabrów 41-63

W miesiącu czerwcu 2022 r. zakończono prace w budynku przy ul. Chabrów 41-63 w Opolu, polegające na wykonaniu poziomów i pionów instalacji ciepłej wody oraz wykonaniu instalacji ciepłej wody w mieszkaniach.