Zrealizowane zadanie remontowe

Chabrów 94-96
 

W miesiącu luty 2024r. zakończono prace związane z wymianą docieplenia północnej ściany szczytowej i klatki schodowej w budynku wielorodzinnym położonym w Opolu przy                              ul. Chabrów 94-96. Wykonanie powyższych prac zwiększyło komfort użytkowania, jak i wpłynęło na poprawę estetyki budynku.