Zrealizowane zadanie remontowe

Chabry 64-66

W sierpniu 2023 zostało zrealizowane zadanie remontowe polegające na wymianie nawierzchni drogi wewnętrznej przy ul. Chabrów 64-66 w Opolu. Wykonanie powyższych prac miało na celu poprawienie estetyki otoczenia oraz bezpieczeństwo mieszkańców.