Działalność kulturalna

Dla Olisia Chabry bawią się dzisiaj

24 października na placu przed kościołem św. Boromeusza w Opolu zorganizowano festyn charytatywny “Dla Olisia Chabry bawią się dzisiaj”. W pomoc chętnie włączyła się Rada Osiedla Chabry, Spółdzielnia i Administracja Osiedla Chabry, oraz Klub Osiedlowy Chaberek.

Prócz wsparcia finansowo-rzeczowego, ze strony OSM Przyszłość, można było liczyć na bezpłatne udostępnienie stołów z ławkami, oraz bezpośrednie zaangażowanie podczas festynu pracowników Administracji Osiedla Chabry i osób z Rady Osiedla.

Uczestnicy chętni wesprzeć Oliwiera, mieli możliwość nie tylko kupić książkę, przetwory czy chleb ze smalcem, ale też wziąć udział w loterii lub licytacji, kupując na przykład voucher na …kolację z proboszczem.

Klub Osiedlowy Chaberek zajął się oprawą muzyczną imprezy, udostępniając sprzęt nagłaśniający. Zorganizował, poprowadził, szereg zabaw i tańców animacyjnych. Jako prowadzący całą imprezę, przeprowadził również aukcję charytatywną dla Oliwiera.

Całe wydarzenie spotkało się z niezwykle pozytywnym odbiorem przez mieszkańców osiedla Chabry i nie tylko, władz pobliskich szkół i przedszkoli oraz mediów (NTO, 24opole.pl).

Frekwencja naprawdę dopisała. Dziękujemy wszystkim za wsparcie dla Oliwiera i pomoc, którą mieliśmy okazję zobaczyć podczas tej inicjatywy “Festynu dla Olisia”.

Udało się zebrać ponad 27 tysięcy złotych. Chabry spisały się na medal!!!