Zrealizowane zadanie remontowe

Luboszycka 12-12c

W miesiącu czerwcu 2022 r. zakończono prace w budynku przy ul. Luboszyckiej 12-12c w Opolu, polegające na wykonaniu poziomów i pionów instalacji ciepłej wody oraz wykonaniu instalacji ciepłej wody w mieszkaniach.