Harmonogram okresowego przeglądu komionowego przy ul. Rybackiej 2-8